Serwis archiwalny, aby przejść do serwisu tegorocznej edycji Kongresu Kultury Regionów, kliknij link

Dziedzictwo - Siewcy, Orędownicy, Kreatorzy...

Drukuj
Dziedzictwo - Siewcy, Orędownicy, Kreatorzy...
Jak co roku w ramach cyklu „Dziedzictwo - Siewcy, Orędownicy, Kreatorzy” uhonorowano kilkanaście osób zasłużonych dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski odznaczeniami ministerialnymi i wojewódzkimi.Odznaczeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej 

Halina GOCAL to pedagog, działaczka społeczna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i upowszechniania tradycyjnego folkloru Lachów Szczyrzyckich, animatorka kultury. W 2005 roku założyła w Sadku-Kostrzy Szkolny Zespół Regionalny PNIOKI. Zespół pod jej kierownictwem, w krótkim czasie osiągnął bardzo wysoki poziom merytoryczno-artystyczny, o czym świadczą wysokie, prestiżowe nagrody zdobyte podczas konkursów folklorystycznych. W 2006 roku Halina GOCAL utworzyła Grupę Obrzędową ŚWARNI ŁOJCE składającą się z dorosłych mieszkańców miejscowości Sadek i Kostrza, która w 2012 roku przekształciła się w zespół regionalny o tej samej nazwie. Halina Gocal jest także autorem i koordynatorem ciekawych programów: „Odkryjmy nasze korzenie”, „Zauważ mnie w tańcu”, „Tytani wiedzy”, „Rozwińmy skrzydła”, „Chodź, pomaluj mój świat”, w ramach których pozyskała znaczne sumy pieniędzy na działalność. Jest także koordynatorem działań Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Integracji z Młodzieżą, który funkcjonuje przy szkole, jest inicjatorem i liderem Miejscowości Tematycznej pn. „Kostrza – Sadek. Kraina pod Zielonym Wielorybem” współtworzącej ofertę turystyczną regionu.


Maria JAWORECKA z Lipnicy Wielkiej jest regionalistka, tancerką i animatorką życia kulturalnego w gminie Korzenna. Od wielu lat pełni funkcję kierownika oraz instruktora zespołu LIPNICZANIE i MALI LIPNICZANIE w Lipnicy Wielkiej. Jest absolwentką dwuletniego Studium Folklorystycznego przy Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Pracę zawodową związaną z ruchem amatorskim rozpoczęła w 1991 roku w Centrum Kultury w Korzennej gdzie została kierownikiem Wiejskiego Domu Kultury w rodzinnej miejscowości Lipnica Wielka. Dopełnieniem jej działalności jako animatora była i jest opieka nad tutejszą biblioteką i tak pozostaje do dzisiaj. Maria JAWORECKA skupiła wokół siebie dzieci, młodzież i dorosłych mieszkańców wsi zakładając grupy śpiewacze, z którymi bardzo prężnie pracuje. Sama przeprowadza wywiady wśród najstarszych, rodowitych Lipniczan, zebrała bogaty repertuar pieśni ludowych, które prezentowane przez śpiewaków na konkursach budzą uznanie specjalistów i słuchaczy za ich niepowtarzalny i unikatowy charakter. W 2000 r. przejęła po dotychczasowym kierowniku i założycielu Janie Bulandzie opiekę nad zespołem LIPNICZANIE, a w 2005 została kierownikiem MAŁYCH LIPNICZAN i nadal z nimi pracuje.
 

Renata Maria KNAP z wykształcenia jest nauczycielem, z zamiłowania śpiewaczką ludową i tancerką, instruktorką ruchu folklorystycznego. Wychowała się w rodzinie góralskiej, podhalańskiej, kultywującej i pielęgnującej tradycje poprzednich pokoleń. Od 2007 do chwili obecnej jest nauczycielem w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Nowym Targu. To tutaj szczególnie zajęła się edukacją dzieci niepełnosprawnych zakładając szkolną grupę regionalną „Milusioki”, z którymi realizuje systematyczne zajęcia artystyczne z ukierunkowaniem na edukację regionalną. Renata Maria KNAP to także długoletni instruktor tańca współpracujący ze znanymi zespołami dziecięcymi na Podhalu jak: Dziecięcy Zespół Regionalny w Ostrowsku, Dziecięcy Zespół Regionalny „Turlicki”, Dziecięcy Zespół Regionalny „Mali Gronkowianie oraz Dziecięcy Zespół Regionalny i Zespół Młodzieżowy „Lubań” w Kluszkowcach.  (1996-2000). Dużym sukcesem dla instruktora, a wyróżnieniem dla jego członków, stał się udział zespołu „Mali Gronkowianie” w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych ŚWIĘTO DZIECI GÓR w Nowym Sączu w 2003 r. Swoje pasje związane z folklorem podhalańskim realizuje także od 1974 roku w Zespole Regionalnym im. Ludwika Łojasa z Łopusznej jako solistka-śpiewaczka, ale także jako tancerka.  Jako osoba operująca świetnie białym głosem uczy tej sztuki członkinie zespołu z Łopusznej. Spod jej fachowej ręki wyszło wiele solistek – śpiewaczek, które były laureatkami ogólnopolskiego konkursu Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej.


Roman KORBICZ jest w Małopolsce jednym z najbardziej aktywnych i twórczych animatorów kultury. W 1997 r. był współzałożycielem Stowarzyszenia Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA, którego jest prezesem oraz Łemkowskiego Zespołu Folkowego „SERENCZA”, którego do chwili obecnej jest kierownikiem. W twórczości SERENCZY muzyka łemkowska przeobraża się we współczesny folk. Nowe aranżacje, czasem przesiąknięte klimatami z innych stron świata, sprawiają, że tradycyjne pieśni i tańce stają się bardziej atrakcyjne dla współczesnego słuchacza. Od 2004 r. Roman KORBICZ prowadzi również Zespół Folklorystyczny BESKIDY w Dominikowicach. Roman KORBICZ jesienią 1999 r. rozpoczął naukę gry na instrumentach i pierwsze próby Orkiestry Dętej OSP w Dominikowicach. Po półtora roku pojawiły się pierwsze wymierne efekty jego pracy i zaangażowania. Orkiestra organizuje od lat regularne koncerty z okazji ważnych uroczystości państwowych i kościelnych. Jesienią 2003 r. Roman KORBICZ utworzył grupę mażoretek DOMINO, która działa przy Ośrodku Kultury Gminy Gorlice, Filia w Dominikowicach. Natomiast  w 2006 r. założył i prowadzi do chwili obecnej Młodzieżową Orkiestrę Dętą w Brunarach. Pracę z orkiestrą rozpoczął od nauki gry na instrumentach i zasad muzyki. Roman KORBICZ prezentował swoją twórczość w programach radiowych i telewizyjnych: "U siebie", "Etniczne klimaty", "Kawa czy herbata", "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza", "Dzień Dobry TVN".
 

Andrzej ŁUKASIK to utalentowany tancerz, miłośnik kultury Lachów Sądeckich, twórca i kierownik oraz choreograf Zespołu Pieśni i Tańca PIĄTKOWIOKI z Piątkowej. Obecnie zespół tworzy ponad 100-osobowa grupa dzieci od lat 4 oraz dorośli. Repertuar zespołu obejmuje przede wszystkim tańce, śpiewy oraz zwyczaje i obrzędy ludowe Lachów Sądeckich. Grupa prezentuje również wiązanki tańców i pieśni innych południowych regionów Polski: Lachów Szczyrzyckich, Górali Skalnego Podhala, Górali Żywieckich i Krakowiaków. Od początku swej działalności zespół kierowany przez Andrzeja ŁUKASIKA dał ponad 500 koncertów w kraju i za granicą. Liczba ta świadczy o niebywałej aktywności i systematycznej pracy zespołu. Nie byłoby sukcesów zespołu, gdyby nie ogromne zaangażowanie, pasja i długoletnia praca Andrzeja ŁUKASIKA. Swoje zamiłowanie do folkloru zaszczepił w najbliższej rodzinie, już trzecie jego pokolenie rozpoczyna przygodę z folklorem. W pracy z poszczególnymi grupami pomaga mu żona Teresa i córka Małgorzata Łukasik–Kogut (muzyk, kierownik kapeli), tańczy synowa Justyna oraz dwaj synowie Maciej i Michał. Także wnuk Filip od niedawna towarzyszy rodzicom na próbach Rodzina Teresy i Andrzeja Łukasików jest znakomitym przykładem pokoleniowego przekazu tradycji a Andrzej ŁUKASIK i jego aktywna postawa animatora znacząco wpływa rozwój kulturalny lokalnego środowiska.
 

Janina OBRZUT ze Stróż jest  zamiłowania regionalistą, animatorem kultury, instruktorem ruchu folklorystycznego, tancerką i kierownikiem zespołu regionalnego KOWALNIA ze Stróż. We wszystkich działaniach na polu regionalizmu współpracuje z nią a zarazem wspiera małżonek Władysław Obrzut – kierownik muzyczny wspomnianego zespołu. Na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat uczestniczyła w wielu seminariach i warsztatach organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ W Nowym Sączu poszerzając swoją wiedzę na temat kultury regionalnej. Swoje zainteresowania kulturą ludową Janina OBRZUT przełożyła na aktywne działania w rodzinnej miejscowości. Wraz z mężem Władysławem oraz Haliną Miką założyła w roku 2000 zespół regionalny KOWALNIA, który w swoim repertuarze posiada tańce, muzykę i pieśni regionu Pogórza. Aby wspierać pracę zespołu i zdobywać środki finansowe na jego działalność założyła w roku 2004 Stowarzyszenie Regionalne KOWALNIA, którego głównym celem jest wspieranie i promowanie zespołu regionalnego oraz prowadzenie wielu form działalności kulturalnej. W 2000 Janina OBRZUT wraz z mężem zainicjowała działalność dziecięcego zespołu regionalnego pod nazwą MAŁA KOWALNIA, w którym tańczą i śpiewają dzieci ze Stróż i okolic. Zespół ten, idąc wzorem starszych, prezentuje rodzimy folklor pogórzański. MAŁA KOWALNIA to jeden z niewielu zespołów dziecięcych działający obecnie w małopolskiej części regionu Pogórza.

 
Władysław OBRZUT to utalentowany muzyk, instrumentalista ludowy, animator kultury, kierownik muzyczny zespołu Regionalnego KOWALNIA ze Stróż, członek i kierownik kapeli tegoż zespołu. Podobnie jak żona – Janina Obrzut – swoje zainteresowania kulturą ludową przełożył na aktywne działania w środowisku. Wraz żoną oraz Haliną Miką założyli w roku 2000 zespół regionalny KOWALNIA, który w swoim repertuarze posiada tańce, muzykę i pieśni regionu Pogórza. Pełniąc funkcję kierownika muzycznego kapeli i zespołu zabiega o właściwy repertuar oraz jego wysoki poziom wykonawczy. Władysław OBRZUT jest również współautorem, reżyserem a zarazem wykonawcą tradycyjnych widowisk kolędniczych. Niezwykle istotną dla ochrony muzycznego dziedzictwa regionu Pogórza było nauczanie gry na instrumentach w ramach szkółki muzykowania ludowego, którą Pan Władysław prowadził w Stróżach w latach 2008-2015 w zakresie gry na ludowych instrumentach aerofonicznych, jak fujarka i okaryna. Efektem tych działań również były nagrody uczniów zdobyte podczas „Druzbacki” w Podegrodziu. W 2000r. Władysław OBRZUT wraz z żoną zainicjowali działalność dziecięcego zespołu regionalnego pod nazwą MAŁA KOWALNIA, w którym tańczą i śpiewają dzieci ze Stróż i okolic. Od początku istnienia zespołów, Władysław OBRZUT dba o to, aby animować rodzime środowisko, upowszechniać kulturę muzyczną regionu, a co najważniejsze przekazywać jej najcenniejsze wartości młodemu pokoleniu Stróżan.
 
 
Stanisław WĘGLARZ zaliczany jest do grona wybitnych polskich etnologów swojego pokolenia. Studia magisterskie w zakresie etnologii odbywał w latach 1974-1979 w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie następnie był słuchaczem Studium Doktoranckiego w Instytucie Filozofii (1981-1984). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nadany mu został w 1990 r. przez Radę Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1999 r. rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego, gdzie jest zatrudniony do dzisiaj. Stanisław Węglarz od 1986 r. jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a także współzałożycielem i członkiem kilku innych społeczno-kulturowych stowarzyszeń regionalnych. Od początku lat osiemdziesiątych XX wieku prowadził badania etnograficzne na terenie Karpat. Efektem tego są m. in. książki: Tutejsi i inni. O etnograficznym zróżnicowaniu kultury ludowej (1997) i Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych (2010). Opublikował prawie trzydzieści artykułów naukowych w pracach zbiorowych i czasopismach a także ponad sześćdziesiąt artykułów popularnonaukowych. Od ponad trzydziestu lat jest jurorem znaczących, ogólnopolskich wydarzeń folklorystycznych.  Specjalistyczna wiedza i doświadczenie Stanisława WĘGLARZA w dziedzinie polskiej etnografii, etnologii/antropologii kulturowej potwierdzona znaczącym dorobkiem naukowym to doskonałe źródło, z którego mogą czerpać kolejne pokolenia etnografów, etnologów, regionalistów i folklorystów. Jako wieloletni juror i konsultant ruchu folklorystycznego w Małopolsce, wpisał się w poczet niekwestionowanych autorytetów w tej dziedzinie.
 

Odznaczeni przez Zarząd Województwa
Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego KRZYŻ MAŁOPOLSKI
 
Maria Danuta CETERA z wykształcenia etnograf, starszy kustosz Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, animatorka przedsięwzięć kulturalnych i wydawniczych oraz badacz terenowy. Od wielu lat jest aktywnym członkiem komisji konkursowych znaczących konkursów i przeglądów na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim w zakresie kultywowania i podtrzymywania kultury ludowej; (m.in. obrzędowości dorocznej i rodzinnej a w szczególności kolędniczej, sztuki ludowej, plastyki obrzędowej). Jako badacz terenowy jest organizatorem i realizatorem wielu wystaw poświęconych kulturze ludowej Ziemi Tarnowskiej (m.in. nagrodzona przez Ministra Kultury wystawa poświęcona obrzędowości pogrzebowej). Jest autorką wielu prac traktujących o dawnej kulturze wsi na tym terenie. Swoją działalnością przyczynia się do zachowania tradycyjnej kultury w Małopolsce i tym samym ugruntowuje tożsamość kulturową Małopolan.
 

Teresa REMIASZ – tancerka, kierownik i opiekun zespołów regionalnych. Od najmłodszych lat związana z kulturą podhalańską, pochodzi z rodziny krzewiącej tradycje góralskie. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika zespołów: MALI BIAŁCANIE oraz BIAŁCANIE z Białki Tatrzańskiej, którego dotychczas była czołową tancerką. Od 2015 roku pełni także funkcję kierownika najmłodszego zespołu w rodzinnej miejscowości ZYNGIERKI BIAŁCAŃSKIE, w którego skład wchodzą dzieci w wieku 3 – 6 lat. W 2012 roku napisała i wydała książkę pt. „Żywot Józefa Stopki i historia jego czasów” (wyd. „Zachylina”) opisującą jej przodków, zwłaszcza dziadka – przewodnika, ratownika TOPR walczącego w dywersji pozafrontowej podczas II wojny światowej. Za jej przyczyną w roku 2017 reaktywowany został Oddział Związku Podhalan w Białce Tatrzańskiej, którego jest wiceprezesem.
 

Maria WNĘK z wykształcenia jest magistrem sztuki (malarstwo, grafika, rzeźba), z zamiłowania instruktorem i choreografem tańca ludowego, regionalistą. Od końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku niestrudzenie działa na Spiszu w dziedzinie folkloru muzyczno-tanecznego i sztuki ludowej. W 2001 roku rozpoczęła pracę w charakterze wykładowcy na kursach instruktorskich tańca ludowego w Mazowieckim Instytucie Kultury, Nowohuckim Centrum Kultury, Studium Polonijnym w Rzeszowie oraz Uniwersytecie Rzeszowskim. Kilkakrotnie wykładała tańce spiskie podczas szkoleń organizowanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Od 1989 nieprzerwanie pełni funkcję kierownika i choreografa Zespołu Tanecznego ZIELONY JAWOR z Krempach, gdzie prowadzi zajęcia w czterech grupach wiekowych. Gromadzi materiały dotyczące spiskiej kultury ludowej: stare stroje, pamiątki, pieśni i melodie, pisze wiersze w gwarze spiskiej i publikuje je w regionalnych czasopismach „Na Spiszu” i „Moja Orawa”. Na bazie zdobytych informacji oraz wiedzy wyniesionej z rodzinnego domu i środowiska opracowała kilkanaście scenariuszy widowisk oraz programów tanecznych osnutych na kanwie kultury i folkloru spiskiego.
 

Odznaczeni przez Zarząd Województwa
Medalem Województwa Małopolskiego POLONIA MINOR

Maria Magdalena KROH - z wykształcenia etnograf, emerytowany pracownik Sądeckiego Parku Etnograficznego, oddziału Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Jej intensywna praca terenowa dotyczyła badań na temat kultury ludowej wsi, zwłaszcza sądeckiej, ze szczególnym uwzględnieniem wnętrz domów i innych obiektów wiejskich, a także tradycyjnej obrzędowości. Jest współautorką ekspozycji skansenowskiej, autorką przewodników i prac dotyczących regionu, a zwłaszcza obrzędowości ludowej, kuratorem wystaw etnograficznych i historycznych. Jej aktywność w ostatnich latach koncentruje się na opracowaniu publikacji książkowych poświęconych tradycyjnym zwyczajom i obrzędom, głównie regionu Lachów Sądeckich. Od lat współpracuje z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu w charakterze jurora, konsultanta i wykładowcy. Niezwykle zasłużony dla Małopolski i aktywny etnograf.

Michalina WOJTAS - z wykształcenia pedagog, choreograf, tancerz, z zamiłowania folklorysta, jest niewątpliwie najwybitniejszym fachowcem od folkloru tanecznego regionu Lachów Sądeckich. Była instruktorem zespołu regionalnego SĄDECZANIE oraz wieloletnim choreografem i kierownikiem zespołu regionalnego LACHY z Nowego Sącza. Funkcję tę pełniła społecznie do roku 2003. Zespoły pod jej opieką odnosiły liczne sukcesy na krajowych i zagranicznych przeglądach i festiwalach. Społecznie pełniła funkcję kierownika pierwszej i drugiej edycji trzyletniego Studium Folklorystycznego w Nowym Sączu, była wykładowcą czterech jego edycji. Do chwili obecnej prowadzi zajęcia na 4-letnim Polonijnym Studium Choreograficznym w Rzeszowie oraz na Podyplomowym Studium Tańca przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Zasiada także jako juror w komisjach artystycznych przeglądów i festiwali folklorystycznych. Jest członkiem i ekspertem Polskiej Sekcji C.I.O.F.F a także współautorem książek na temat tańca ludowego. Zawsze otwarta, chętnie służąca pomocą i radą, ze społecznikowskim zacięciem i pasją do tego co robi, jest wzorem dla młodego pokolenia folklorystów.
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook

Kultura regionalna znaczy tyle, co własna tożsamość. Jesteśmy tacy, jak kultura naszych regionów.

LESZEK ZEGZDA
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
INICJATOR KONGRESU


 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz 

tel. +48 18 448 26 10 (sekretariat)
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

tel. + 48 18 448 26 00 (kasa/recepcja)
 

[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.