Serwis archiwalny, aby przejść do serwisu tegorocznej edycji Kongresu Kultury Regionów, kliknij link

Pomiędzy genius loci a simulacrum...

Drukuj
Pomiędzy genius loci a simulacrum......  czyli jak świadomie i odpowiedzialnie uprawiać marketing regionalny oparty na dziedzictwie.
Przełomowa teza Philipa Kotlera i Stevena Levy’ego, zakładająca, że „żadna organizacja czy instytucja nie może uniknąć w swej działalności marketingu” doprowadziła pod koniec ubiegłego wieku do wzmożonego zainteresowania się jego problematyką, nie tylko przez przedsiębiorstwa komercyjne, ale także przez instytucje publiczne, samorządy terytorialne czy organizacje non-profit i stowarzyszenia społeczne.

Czego się spodziewać? 
Otwartego i nieoczywistego podejścia do dziedzictwa kulturowego rozumianego jako zinterpretowana obecność przeszłości w teraźniejszości – koncept/konstrukt społeczno-kulturowy rodzący się – a raczej (współ)tworzony w trakcie różnorodnych interakcji i dyskursywnych praktyk społeczno-kulturowych – z rezerwuaru zasobów, które posiadają widoczny potencjał, mają charakter procesualny i prorozwojowy oraz posiadają dla czerpiącego z nich pokolenia wartość.
Skoncentrujemy się przede wszystkim na marketingu regionalnym w wymiarze mikro. Podczas warsztatu podzielimy się na pomniejsze grupy. Opierając się m.in. na Goffmanowskiej koncepcji scen i kulis – regionu frontalnego i zakulisowego – każda grupa wybierze sobie miejsce kulturowe (wiejskie lub miejskie) w danym regionie Polski i bazując na zasobach jego dziedzictwa spróbuje wykreować jego markę (np. poprzez produkt lokalny) odpowiednio dla „swoich” i dla „obcych”. Uczestnicy będą poproszeni by wyniki swojej pracy przedstawić w formie własnoręcznie wykonanej infografiki/postera.
Zamysłem warsztatu jest uwypuklenie, że świadomy menadżer ds. marketingu regionalnego powinien współtworzyć markę miejsca nie „laboratoryjnie”, a w terenie wraz z jego różnorodnymi mieszkańcami i interesariuszami.
 
Czego się nie spodziewać? 
Nie będzie to wykład z teorii marketingu. Nie będziemy głowić się nad definicjami, klasyfikacjami, modnymi dziś metodykami i rzekomo niezawodnymi technikami i taktykami marketingowców i piarowców. W zamian za to, korzystając z metody storytellingu, spróbujemy przyglądnąć się naszym miejscom kulturowym z nieco innej strony i stworzyć o nich niejednorodne, a czasem nieoczekiwane opowieści, czerpiąc energię drzemiącą w ich dziedzictwie. Postaramy się zaś czynić to w sposób etyczny, odpowiedzialny i zrównoważony.

Prowadzący: dr Joanna Dziadowiec
doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii, magister kulturoznawstwa (specjalność: kulturoznawstwo międzynarodowe). Laureatka XI edycji Konkursu Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze (I miejsce), monografia pt. FESTUM FOLKLORICUM. Performatywność folkloru w kulturze współczesnej. Rzecz o międzykulturowych festiwalach folklorystycznych, Warszawa 2016. Wiceprzewodnicząca ds. akademickich i badawczych sekcji młodych Międzynarodowej Organizacji Sztuki Ludowej IOV World – organizacji konsultacyjnej UNESCO. Badacz, ekspert dziedzinowy Fundacji Obserwatorium Żywej Kultury – Sieć Badawcza w Warszawie oraz Fundacji Dziedzictwa Kulturowego „Twierdza Kraków”, menadżer i animator kultury w Agencji Eventowej TatraGroup z Zakopanego. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020. W latach 2014-2017 wykładowca akademicki w Instytucie Kultury (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ). Główne obszary zainteresowań naukowo-badawczych i tematyka dotychczasowych publikacji: interdyscyplinarne krytyczne i stosowane studia nad dziedzictwem kulturowym i pamięcią kulturową w kontekście różnorodności i zrównoważonego rozwoju (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa niematerialnego, dziedzictwa mniejszości i dysonansowego, transformacji tradycji, trendów zmian w folklorze i kulturze ludowej), turystyka kulturowa, etnodizajn i wzornictwo kulturowe, antropologia widowisk kulturowych i ludyczności, studia performatywne, studia nad eventami i festiwalami, współczesny rytualizm i mitologie, zagadnienia tożsamości, etniczności, regionalizmu, lokalności, pogranicza, wielokulturowości i transkulturowości, komunikacja międzykulturowa, zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie różnorodnością, etnomarketing i marketing dziedzictwa. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współtwórca i wykonawca w ponad 20 projektach badawczych oraz wdrożeniowych i kulturalnych. Badania naukowe łączy z praktyką jako menadżer i animator przedsięwzięć kulturalnych i naukowych, koordynator naukowo-merytoryczny, mentor i konsultant projektów, festiwali i mediów, jak i członek organizacji kulturalnych. Należy m.in. do Association of Critical Heritage Studies, Intangible Heritage Researchers Network, Komisji Polskiej Akademii Umiejętności Zarządzania Kulturą i Mediami, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Sekcji Folklorystycznej PTL, Polskiego Seminarium Etnomuzykologicznego, Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społecznego i Dialogu Międzykulturowego "Cooperantis". Pomysłodawczyni i współzałożycielka Sekcji Studiów nad Dziedzictwem i Pamięcią Kulturową przy Zarządzie Głównym PTL. Wieloletni członek Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” UR oraz współpracownik Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem. Obecnie pracuje nad projektem habilitacyjnym pt. Strategie ochrony i zarządzania frontalnym i zakulisowym niematerialnym dziedzictwem kulturowym w Polsce w perspektywie antropologicznej. Studium badawcze w świetle polityki UNESCO, ACHS, Rady Europy i UE ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji różnorodności kulturowej i zrównoważonego rozwoju, a także nad innymi autorskimi projektami badawczymi m.in. Góralskie mitologie współczesne, Etnomarketing
polski?

Termin: 18 października - warsztat nr 4
Dodaj na Wykop Dodaj na Blip Dodaj na Flaker Dodaj na Facebook

Kultura regionalna znaczy tyle, co własna tożsamość. Jesteśmy tacy, jak kultura naszych regionów.

LESZEK ZEGZDA
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego
INICJATOR KONGRESU


 

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ 
ul. Długosza 3, 33-300 Nowy Sącz 

tel. +48 18 448 26 10 (sekretariat)
poniedziałek - piątek: 8:00 - 16:00

tel. + 48 18 448 26 00 (kasa/recepcja)
 

[X]

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies możesz określić w Twojej przeglądarce.